top of page
עין יעקב 3 | מתחם הרב קוק

עין יעקב 3 | מתחם הרב קוק

תיעוד מתחמי , של מתחם הרב קוק בנווה צדק , תל אביב. בין המבנים הנסקרים: בית מגורים, בית כנסת, בית מדרש, בית מלאכה , שטיבאלך

עין יעקב 3 | מתחם הרב קוק

עין יעקב 3 | מתחם הרב קוק

עין יעקב 3 | מתחם הרב קוק

עין יעקב 3 | מתחם הרב קוק

עין יעקב 3 | מתחם הרב קוק

עין יעקב 3 | מתחם הרב קוק

עין יעקב 3 | מתחם הרב קוק

עין יעקב 3 | מתחם הרב קוק

עין יעקב 3 | מתחם הרב קוק

עין יעקב 3 | מתחם הרב קוק

עין יעקב 3 | מתחם הרב קוק

עין יעקב 3 | מתחם הרב קוק

עין יעקב 3 | מתחם הרב קוק

עין יעקב 3 | מתחם הרב קוק

עין יעקב 3 | מתחם הרב קוק

עין יעקב 3 | מתחם הרב קוק

bottom of page