שגב סוקולצקי

ARCHITECTS

בית ספר ומקבץ גנים מודיעין עילית
שיפוץ ביתנים פארק הירקון
פארק הירקון שיפוץ ביתנים
שיפוץ ביתנים פארק הירקון
מרכז מסחרי רעות
מרכז מסחרי רעות
מרכז מסחרי רעות
מרכז קהילתי ובית מדרש קרית ספר
מרכז קהילתי ובית מדרש קרית ספר
טף לטף מרכז לילדים עם צרכים מיוחדים
מרכז קהילתי ובית מדרש קרית ספר
טף לטף מרכז לילדים עם צרכים מיוחדים
מרכז נוער אופקים
מרכז מסחרי רעות
מרכז נוער אופקים
מרכז נוער אופקים
טף לטף מרכז לילדים עם צרכים מיוחדים
טף לטף מרכז לילדים עם צרכים מיוחדים
בית ספר ומקבץ גנים מודיעין עילית
  • Facebook - Black Circle