top of page
HaravKUK6134-not-for-use.jpg

אודותינו

אדר' ציפי שגב

בוגרת עיצוב באקדמיה לאומנות ועצוב בצלאל ירושלים בהצטיינות.

בוגרת הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים הטכניון חיפה בהצטיינות.

1994 שותפה במשרד "שגב סוקולצקי אדריכלים".

אדר' דנה (יאנה) סוקולצקי

בוגרת הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים הטכניון חיפה בהצטיינות. 

מוסמכת תואר שני בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון התמחות בשימור מבנים ואתרים. 

יועצת נגישות מורשית מתו"ס ת.ר 34.

1994 שותפה במשרד "שגב סוקולצקי אדריכלים".

 

bottom of page