שגב סוקולצקי

ARCHITECTS

1 (2).jpg

מתחם החרוב עג'מי | יפו