שגב סוקולצקי

ARCHITECTS

1/4

בית יוחנין | דיזנגוף 92, תל אביב - יפו