שגב סוקולצקי

ARCHITECTS

1/4

מתחם "ידיעות אחרונות" | תל אביב