שגב סוקולצקי

ARCHITECTS

1/2

מתחם "אלוף בצלות" - שוק הרצליה | תל אביב