שגב סוקולצקי

ARCHITECTS

1/3

בית יצחק שדה | זכרון קדושים  3, ת"א-יפו