שגב סוקולצקי

ARCHITECTS

1/5

בית בנין| רוטשילד 19, ת"א