שגב סוקולצקי

ARCHITECTS

1/3

מתחם "הרב קוק" | שמרלינג 7, ת"א-יפו