top of page

שגב סוקולצקי

ARCHITECTS

gallery_02.jpg

אדר' דנה (יאנה) סוקולצקי

בוגרת הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים הטכניון חיפה בהצטיינות. 

מוסמכת תואר שני בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון התמחות בשימור מבנים ואתרים. 

יועצת נגישות מורשית מתו"ס ת.ר 34.

1994 שותפה במשרד "שגב סוקולצקי אדריכלים".

 

אדר' ציפי שגב

אודותינו

בוגרת עיצוב באקדמיה לאומנות ועצוב בצלאל ירושלים בהצטיינות.

בוגרת הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים הטכניון חיפה בהצטיינות.

1994 שותפה במשרד "שגב סוקולצקי אדריכלים".

bottom of page