שגב סוקולצקי

ARCHITECTS

1/3

בית אחמד שתילה | נחמה 2, תל אביב - יפו