שגב סוקולצקי

ARCHITECTS

1/4

בית גורודצקי | יוספי 7, רמת גן