שגב סוקולצקי

ARCHITECTS

1/5

ביאליק 15 | תל אביב