שגב סוקולצקי

ARCHITECTS

1/4

בית בנין | רוטשילד 19, תל אביב - יפו