שגב סוקולצקי

ARCHITECTS

1/3

בית דונקלבלום | יעל 3, תל אביב - יפו