שגב סוקולצקי

ARCHITECTS

1/4

מתחם הנזירות בשכונת עג'מי | יפו