שגב סוקולצקי

ARCHITECTS

1/9

מתחם הנזירות בשכונת עג'מי | יפו