שגב סוקולצקי

ARCHITECTS

1/4

בית יוחנין | דיזנגוף 92, ת"א