שגב סוקולצקי

ARCHITECTS

1/4

מתחם "מכבי יפו": | יפו א'- שכונת דקר