שגב סוקולצקי

ARCHITECTS

1/2

בית דבליצקי | הירקון 70, ת"א-יפו