שגב סוקולצקי

ARCHITECTS

1/3

בית אלפרד רוק | החרוב 16, ת"א-יפו