שגב סוקולצקי

ARCHITECTS

1/3

בית ספר תל נורדוי | תל אביב- יפו