שגב סוקולצקי

ARCHITECTS

1/4

בית הבאר של משפחת נבולסי | תל אביב - יפו