שגב סוקולצקי

ARCHITECTS

1/2

בית בייזר | בלפור 33, תל אביב - יפו